Management educațional
Dec 7, 2011

Sugestii de modernizare a sistemului autohton de formare continua a cadrelor didactice prin prisma standardelor europene


  1. I.                   Aprecierea necesităţilor 

Democratizarea societăţii presupune modernizarea procesului educaţional, formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice şi manageriale. Reuşita reformei educaţionale, demarată în spaţiul european, cât şi în Republica Moldova depinde în mod direct de măiestria cadrului didactic, de formarea lui profesională. Condiţiile principale ar fi: renovarea permanentă a cunoştinţelor generale şi pedagogice; schimbările care se produc în sistemele pedagogice; ponderea caracterului creativ al activităţii pedagogice etc.

Pornind de la perspectivele europene în formarea şi dezvoltarea cadrelor didactice, se profilează următoarele tendinţe: instituirea universitarizării în formarea cadrelor didactice în sensul asigurării unui nivel superior de pregătire a tuturor cadrelor didactice. Îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii de învăţare prin mutarea accentului de pe achiziţii de cunoştinţe pe formarea şi dezvoltarea de competenţe, pe accentuarea dimensiunii ...

Autor:
Parteneri