Management educațional
Dec 8, 2011

Integrarea domeniilor cognitiv (Bloom), afectiv (Krathwohl) si psihomotor (Simson) in contextul formarii competentelor


Personalitatea omului se formează în condiţiile armonizării tuturor implicaţiilor şi influienţelor asupra ei. Este important de a începe de la operaţii elimentare spre cele complexe, ce ţin de formarea de cunoştinţe, capacităţi şi în calitate de finalităţi – competenţele cu caracter de integrare în viaţa cotidiană. În procesul de operaţionalizare  a obiectivelor ar trebui de luat în consideraţie următoarele etape:

I. CE ŞTIU? /Critica raţiunii pure/

 _ CUNOŞTINŢEcorespunde verbelor de factură informativă

 DATE; DEFINIŢII; FAPTE; EVENIMENTE; ACŢIUNI; IDEI; INFORMAŢII.

(Verbe: a defini, a enumăra, a descrie, a identifica, a recunoaşte, a aminti etc.)

 II. CE POT? /Critica raţiunii practice/

 _ CAPACITĂŢI: se referă la obiectivele formative şi dezvoltative

 PREZENTARE; METODOLOGIE;  COMUNICARE VERBALĂ ŞI NONVERBALĂ; ...
Autor:
Pavel Cerbuşcă,  doctor în pedagogie, grad didactic superior, L.T. „Gaudeamus”, mun. Chişinău
Parteneri