Management educațional
Dec 9, 2011

Consideratii pentru instruirea adultilor


Instruirea adulţilor:

- reprezintă o dimensiune specială a învăţării pe parcursul întregii vieţi (life long learning) şi a devenit în toată lumea o prioritate a sistemelor educaţionale moderne.

- este un răspuns la cerinţele şi aşteptările societăţii moderne şi are drept scop pregătirea adulţilor în domenii de interes precum tehnologia informaţiei, limbile străine, educaţia economică şi antreprenorială, educaţia pentru o cetăţenie democratică, educaţia pentru sănătate, management, educaţia părinţilor etc.

- situează adultul care învaţă în centrul procesului de educaţie, contribuind astfel la creşterea posibilităţilor acestuia de a juca un rol activ în societate.

- este nu numai o tehnică, o ştiinţă, ci şi o mişcare socială pentru a-i ajuta pe oameni să-şi înţeleagă locul lor în societate, făcându-i capabili să se adapteze la condiţii de schimbare, solicitărilor lumii contemporane, să devină mai echilibraţi, mai eficienţi, să gândească critic şi reflexiv, să posede calităţi civice, demni de  ...

Autor:
Pavel Cerbuşcă,  doctor în pedagogie, grad didactic superior, L.T. „Gaudeamus”, mun. Chişinău
Parteneri