Management educațional
Dec 9, 2011

Motiunea: In ce masura cadrele didactice ar trebui sa implice elevii in proiectarea, desfasurarea si evaluarea activitatilor educationale ?


Stimaţi colegi!

Astăzi pedagogia contemporană propune democratizarea şi umanizarea procesului educaţional prin implicarea mai activă a elevului în actul de proiectare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor educaţionale. Printre cadrele didactice există susţinători ale unor idei PRO, dar şi CONTRA.

Cu care din ideile propuse mai jos sunteţi sau nu de acord. Motivaţi-vă opţiunea prin argumente concrete referitoare la practica educaţională şi stulul propriu de predare. 

Nr

Idei bazate pe autoritatea profesorului (stil autoritar)
 
1.
Elevul nu are experienţă necesară pentru a fi implicat în proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor educaţionale. Elevii nu au o pregătire profesionalistă pedagogică şi psihologică, precum o au profesorii.
2.
Prin implicare elevii vor propune doar simplificarea şi studierea epizodică a unor discipline sau conţinuturi, fără o concepţie clară şi o strategie bazată pe ceea ce trebuie în viitor, dar pe acele componente de moment.  Educaţia nu se bazează pe cerinţe de moment şi epizodice, ci pe valori şi pe  calităţi necesare în viitor.
3.
Profesorii păstrează valorile, deşi sunt mai conservatori decât tânăra generaţie, dar se bazează pe anumite principii confirmate de practică, astfel nu permit apariţia haosului şi anarhiei, în special în sistemul educaţional (care stă la baza funcţionării altor sisteme în societate).

  ...

Autor:
Pavel Cerbuşcă,  doctor în pedagogie, grad didactic superior, L.T. „Gaudeamus”, mun. Chişinău
Parteneri