Management educațional
Dec 9, 2011

Formarea competentelor de incluziune sociala la elevi in cadrul disciplinelor socio-umane


 "... Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu.

Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă!

Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire.

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume".
(Din Child's Appeal, Mamie Gene Cole)

   Argument

În activitatea sa pe care o desfăşoară, omul este o fiinţă dependentă de ceilalţi. El are nevoie permanentă de a comunica şi coopera. Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare, de educaţie pentru democraţie şi de pregătire a viitorilor cetăţeni activi şi responsabili pentru a se implica activ în luarea deciziilor. Educaţia pentru cetăţenie democratica pune la bază principiul incluziunii, adică învăţarea comportamentului democratic printr-o diversitate de experienţe şi practici sociale.

Democraţia este determinată drept gradul maxim de participare din partea tuturor părţilor interesate, includerea comunităţii mai largi, deschiderea şi transparenţa procesului, hotărârea de a asigura egalitatea,  procese de luare a deciziilor cu caracter de includere care să duca la dezvoltarea unor păreri; ...

Autor:

Pavel Cerbuşcă,  doctor în pedagogie, grad didactic superior, L.T. „Gaudeamus”, mun. Chişinău
Parteneri