Dirigenție
Sep 28, 2012

Ministerul Educaţiei al RM şi cel al Republicii Italia discută despre recunoaşterea reciprocă a titlurilor academiceÎn perioada 27-28 septembrie curent Ministerul Educaţiei găzduieşte o delegaţie a Ministerului Educaţiei, Universităţilor şi Ştiinţei din Republica Italiană. 

 


Vizita delegaţiei italiene este prilejuită de decizia autorităţilor de resort din ambele state de a avea consultări şi schimb de opinii cu privire la recunoaşterea titlurilor academice. Acest fapt va constitui, în perspectivă, temei pentru negocierea unui acord bilateral în domeniu.

Din delegaţia italiană fac parte dna Teresa Cuomo, reprezentant al Ministerului Educaţiei, Universităţilor şi ştiinţei din Republica Italiană, expert în legislaţie şi învăţămînt universitar, legislaţie comunitara şi internaţională şi dl Bruno Carloti, director al Conservatorului de Muzică din Aquila, expert în legislaţie şi învăţămînt superior , profil arte. 

Consultările în materie de recunoaştere a actelor de studii cu partea italiană sînt importante şi în contextul faptului că Republica Italiană este ţara principală de destinaţie a migranţilor modoveni.

 

Autor: Ministerul Educatiei

     Sursa: comunicate.md

 

Parteneri