Management educațional
Dec 9, 2011

Demers de cercetare: „Tehnologii moderne in organizarea procesului educational de calitate prin implicarea elevilor in proiectarea si desfasurarea activitatilor”


Actualitatea temei de investigaţie constă în faptul că societatea democratică pe care tindem s-o construim are nevoie de oameni care să dispună de anumite abilităţi şi competenţe integratoare. Aceasta este esenţa reformei educaţionale proiectată să răspundă în mod adecvat la schimbările şi provocările fără precedent pe care le rezervă secolul al XXI-lea.

Pentru eficientizarea procesului educaţional în şcoală este binevenită implicarea nemijlocită a elevilor – subiecţi ai învăţării - în actul educaţional. Cu acest scop elevii pot participa nu doar la procesul de învăţare, dar şi la cel de proiectare a activităţilor şi de predare, realizând una din cele 8 competenţe incluse în standardul european – „A învăţa să înveţi”.  Conform studiilor lui Maslow, alături de însuşirea de cunoştinţe şi dezvoltarea unor capacităţi foarte importantă este implicarea celui care învaţă în procesul de transmitere a experienţei altor persoane, fiind în calitate de experţi. Aceasta contribuie eficient la realizarea obiectivelor proiectate în proporţie de 80 %. De exemplu, în procesul de predare-învăţare a obiectului „Istoria”, „Noi şi legea”, Educaţia civică” şi altor discipline, elevii sunt implicaţi activ în demersul de formare, accent punându-se pe interactivitate şi dezvoltarea capacităţilor de proiectare şi desfăşurare a activităţilor educaţionale.      ...

Autor:
Pavel Cerbuşcă,  doctor în pedagogie, grad didactic superior, L.T. „Gaudeamus”, mun. Chişinău
Parteneri