Proiecte. Conferințe
Mar 14, 2013

CONCURS CARTEA – OBIECT


Scopul concursului este de redescoperire cărţii ca tezaur cultural, de redescoperire a unor noi forme şi suporturi pentru carte, şi de readucere la viaţă a cărţilor vechi prin aplicarea originalităţii, a ingeniozităţii, a fanteziei şi a scrierii artistice; de a promova şi a cultiva acest gen de artă intelectuală în rîndurile utilizatorilor BM, de a populariza şi a consolida imaginea bibliotecii noastre.

REGULAMENT:
1. Concursul este deschis pentru orice persoană din R. Moldova, ce acceptă prezentul Regulament.
2. La concurs se admit persoane de la vîrsta de 14 ani şi mai mult.
3. Concursul se va desfăşura în incinta Bibliotecii Municipale, la 22 mai 2013, ora 16.00. 
4. Concursul oferă libertatea absolută în privinţa conceptului şi a materialelor utilizate (hârtie, metal, lemn, textil etc.)
5. Concurenţii pot înainta mai multe lucrări, dar premiată poate fi doar una din ele.
6. Lucrările prezentate, în mod obligatoriu, trebuie să fie însoţite de o fişă cu date personale.
7. Lucrările premiate devin proprietate a Bibliotecii Municipale, fiind folosite ulterior la organizarea diverselor expoziţii de profil şi la completarea colecţiilor speciale.
8. Un juriu specializat, din cinci persoane, va selecta lucrările pentru expunere şi premiere.

9. Decizia juriului este irevocabilă.
10. Vor fi acordate următoarele premii:
- Premiul I        700 lei
- Premiul II       500 lei
- Premiul III      300 lei
- Premiu de încurajare  5x200 lei
- Diplome de participare.

11. Lucrările se prezintă la Sediul Central al BM până la 20 aprilie 2013.

Telefon de contact: 0 22 22 11 86 Tatiana Borodatîi.
12. Lucrările vor fi expuse în cadrul Zilei Bibliotecarului în incinta Sediului Central al Bibliotecii Municipale, pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 148, Chişinău.

Director general
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”      

dr. Lidia KULIKOVSKI

 

Sursa: https://plus.google.com/u/0/events/cmiq9aiprmao776jrlgva89fis4

Parteneri