Dirigenție
Dec 9, 2011

Sugestii de continuturi pentru orele de dirigentie. Clasa a XII-a


Scenarii pentru activităţile dirigintelui de clasă


 Capitolul I. Persoana şi identitatea sa

   1.   Identitatea de gen: eu-l corporal şi eu-l psihologic.

   2.   Egalitatea în faţa legii.

   3.   Criza de identitate şi pierderea sinelui.

  

Subiectul: 1. Identitatea de gen: eu-l corporal şi eu-l psihologic

„Tot ceea ce suntem este rezultatul celor ce am gândit şi făcut.” La Guyon.
Tipul activităţii: mixtă

Timpul: 45 minute

 1. OBIECTIVUL DE REFERINŢĂ:

- să demonstreze abilităţi de a stabili relaţii  parteneriat de gen.

2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- sa identifice deosebiri între idealurile feminine şi masculine;

- sa analizeze situaţia creată în societate în condiţiile evoluţiei mişcării feministe;

- să aprecieze valoare diferenţelor de gen în stabilirea unor relaţii de succes.

3. Strategii didactice:

- Metode şi procedee: Gândeşte – perechi - prezintă, mozaic, conversaţia euristică.

            ...

Autor:
Pavel Cerbuşcă,  doctor în pedagogie, grad didactic superior, L.T. „Gaudeamus”, mun. Chişinău
Parteneri