Dirigenție
Dec 9, 2011

Sugestii de continuturi pentru orele de dirigentie. Clasa a XI-a


Scenarii pentru activităţile dirigintelui de clasă


Capitolul I. Persoana şi identitatea sa

   1.   Familia şi fucţiile ei în societatea contemporană.

   2.   Masculinitate, feminitate: comportamente reprezentative.

   3.   Valori de gen în lumea contemporană.

  

Subiectul: 1. Familia şi fucţiile ei în societatea contemporană.

"Fiind prima comunitate de care se ataşează un individ cât si prima autoritate sub care acesta învaţă sa trăiască, familia este cea care stabileşte valorile cele mai fundamentale ale unei societăţi". Charles Colson

Tipul activităţii: mixtă

Timpul: 45 minute

1. OBIECTIVUL DE REFERINŢĂ:

- să analizeze rolul familiei, ca factor educaţional important în societate.

2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să descrie funcţionalitatea familiei - sursa principală a adaptării şi integrării sociale a adolescentului.

- să caracterizeze importanţa familiei ca celulă a societăţii, în prosperarea comunităţii.

- să-şi formeze convingeri, că familia este locul unde se păstrează valorile morale, etice şi spirituale şi mijlocul de transmitere  ale acestora comunităţii şi societăţii întregi.

3. Strategii didactice:

- Metode şi procedee: jocul de rol, discuţia dirijată, scriere liberă.

            ...

Autor:
Pavel Cerbuşcă,  doctor în pedagogie, grad didactic superior, L.T. „Gaudeamus”, mun. Chişinău
Parteneri