Management educațional
Dec 19, 2011

Sa invatam sa fim toleranti


,,Toleranţa vine din inteligenţă”   (Lucian Blaga)

Unul din obiectivele importante ale reformei educaţionale este formarea comportamentelor şi atitudinilor tolerante pe baza cărora elevii să acţioneze cu înţelegere şi responsabilitate  în diverse circumstanţe ale vieţii. Noile educaţii includ educaţia pentru toleranţă ca prioritate, paralel cu educaţia pentru pace  şi democraţie şi educaţia pentru drepturile omului. Este  foarte important ca fiecare din noi să continue să dea un nou sens cuvîntului toleranţă şi să înţeleagă că a noastră capacitate de a recunoaşte valoarea fiecărei persoane reprezintă fundamentul etic al păcii, al securităţii şi al dialogului intercultural. A şti să trăieşti în condiţiile diversităţii care ne înconjoară reprezintă una dintre cele mai mari provocări, cărora trebuie să le facă faţă societăţile în care cresc copiii noştri. Într-o lume în care  culturile sunt în contact reciproc şi se interpătrund din ce în ce mai mult, educaţia trebuie să promoveze, în primul rînd, valorile şi competenţele indispensabile acelora care învaţă arta convieţuirii.

Ca termen, toleranţa este la ”vîrsta copilăriei” în republica noastră. Dar nu ca sens, în vocabularul buneilor şi străbuneilor noştri au existat din totdeauna aşa cuvinte ca ”îngăduinţă“ şi ”indulgenţă”, a căror prezenţă este justificată de realităţile istorice. 

Competenţele esenţiale necesare pentru practicarea cu succes a toleranţei, după părerea lui B. Reardon, sînt: a trăi în condiţiile diversităţii; a trata conflictele într-o manieră constructivă, a exercita propria responsabilitate ...

Autor:
Natalia Știrbu, director adjunct educație, grad managerial,  L.T. „C. Stere”, Soroca
Parteneri