Proiecte. Conferințe
Jan 14, 2012

Forum Stiintifico-Practic Pedagogic International, „Orizonturi didactice”, 3 MARTIE 2012, Chisinau


DOAMNELOR ŞI DOMNILOR!

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Asociaţia Obştească „Promovarea prin Inteligenţă” organizează în perioada 3 martie 2012, Forumul științifico-practic Pedagogic Internaţional Orizonturi didactice”.

Evenimentul se va desfăşura în incinta Liceului AŞM, or. Chişinău, Republica Moldova, str. Sprâncenoaia 1.

 

În cadrul Forumului Pedagogic vor activa secţiile:

1.  Management educațional;

2.  Cercetare pedagogică;

3.  Curriculum şi formarea competenţelor la elevi;

4.  Valenţe educaţionale.

 

Comunicările  pot fi prezentate în limbile: română, engleză, franceză, rusă.

Data limită de prezentare a comunicărilor este  20 ianuarie 2012  pe adresa:

e-mail: pcerbuşca@gmail.com

 

Parteneri:

1.      Liceul de Creativitate şi Inventică “Prometeu-prim

2.      Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”

3.      Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

4.      Universitatea Cooperatist Comercială din R. Moldova

5.      Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala R. Moldova

6.      Asociaţia Obştească în Sprijinul Învăţământului “Gaudeamus

7.      Organizaţia Obştească „MATEX”, Iaşi, România

 

Cerinţe de redactare:

*   Textele comunicărilor (în formă electronică) – 3-5 pagini - se vor redacta în  format A 4Times New Roman, corp de literă 12, la un interval de +1,5; margini egale de 20 mm.

*   A se indica: Titlul lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor, urmat de titlul ştiinţific şi denumirea instituţiei.

*    Lucrarea va avea rezumat în limbile română şi engleză/franceză (5-8 propoziţii).

*   Citarea inserată în text va corespunde cu numărul de ordine al referinţei respective din lista bibliografică, anexată în ordine alfabetică la sfârşitul articolului.

 

Adrese de contact şi informaţii suplimentare:

Liceul AŞM, str. Sprâncenoia 1, MD 2077, or. Chişinău, Republica Moldova.

             tel.: +373 22 281464079468246, fax: +373 22 281464    

 

Comitetul organizatoric

Sursa: Dr. Pavel Cerbuşca

Parteneri