Proiecte. Conferințe
Feb 15, 2012

Învăţămînt de calitate: finanţare adiţională


Ministrul Educaţiei, Mihail Sleahtiţchi, Abdoulaye Seck, manager de ţară al Băncii Mondiale în Moldova, Scherezad Latif, conducătorul echipei de implementare a proiectului „Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova”, au ţinut o conferinţă de presa privind rezultatele implementării proiectului „Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova”. Finalitatea proiectului a determinat semnarea unui acord de extindere a acestuia, în valoare de 1 milion USD.

În cadrul conferinţei, Ministrul Educaţiei, Mihail Sleahtiţchi a declarat: „Finanţarea este accesată de la Banca Mondială şi presupune extinderea activităţilor realizate în cadrul proiectului „Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova”, în vederea pregătirii unui nou proiect, ce se va axa pe asigurarea accesului la o educaţie de calitate pentru toţi elevii din Republica Moldova”.

Abdoulaye Seck, manager de ţară al Băncii Mondiale în Moldova, a reconfirmat sprijinul acestei organizaţii internaţionale pentru aplicarea reformei structurale în educaţie, în vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei în Republica Moldova.

Proiectul a fost negociat în anul 2006 şi s-a axat pe 4 componente de bază:

Ameliorarea calităţii predării şi învăţării în şcolile rurale. În cadrul acestei componente, toţi profesorii din liceele rurale au beneficiat de numeroase sesiuni de instruiri, peste 35.000 de cadre didactice au beneficiat de treninguri pentru îmbunătăţirea calităţii predării. Au fost editate manuale pentru licee, la disciplinele: fizică/astronomie, biologie, chimie, matematică, cu un tiraj de 114 mii exemplare. Au fost elaborate 68 de titluri de publicaţii didactice (curriculum, ghiduri, standarde, cadru de referinţă), cu un tiraj de 219 mii exemplare.

Sporirea accesului şi echităţii în şcolile rurale. În cadrul proiectului „Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova” 304 licee (81,5%) au primit echipamente pentru laboratoarele de chimie, biologie, fizică. 1190 instituţii de învăţământ au fost asigurate cu materiale didactice şi echipamente.

Sporirea eficienţei în utilizarea resurselor. Au fost procurate 45 autobuze şcolare, repartizate în 16 raioane pentru a transporta cca. 3000 de elevi. În 11 raioane şi două municipii este implementată o nouă metodologie de finanţare, bazată pe principiul „banii urmează elevul”. Metodologia este aplicată pentru 518 instituţii de învăţământ primar şi secundar general din raioanele: Râşcani, Căuşeni, Cantemir, Călăraşi, Criuleni, Glodeni, Sângerei, Nisporeni, Leova, Ştefan – Vodă, Taraclia şi în municipiile Chişinău şi Bălţi. Au fost instruite în aplicarea noiii metodologii de finanţare 1300 de persoane şi 592 în domeniul managementului financiar.

Fortificarea planificării şi monitorizării în educaţie. Au fost dotate cu echipamente informaţionale 34 Direcţii Raionale Învăţământ, Tineret şi Sport, 4 direcţii ale Ministerului Educaţiei. Au fost realizate stagii de formare în domeniul administrării educaţiei.

Necesitatea extinderii proiectului „Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova” este argumentată şi de rezultatele evaluării internaţionale a cunoştinţelor elevilor, PISA 2009+, la care Republica Moldova a participat pentru prima dată. Astfel, la competenţele de lectură, performanţele în domeniul matematicii şi a ştiinţelor, elevii noştri s-au situat sub media ţărilor participante, asta în pofida faptului că ţara noastră alocă de două ori mai mulţi bani, circa 9% din Produsul Intern Brut, pentru educaţie. Un alt argument în favoarea reformei este şi scăderea drastică a natalităţii şi implicit a populaţiei şcolare. Dacă în anul 1991 aveam 1600 de şcoli şi 600 mii de elevi, în anul 2011 avem 1478 de şcoli şi doar 378 mii de elevi.

Banca Mondială a sprijinit Moldova în aceste reforme chiar din 1996, venind cu un prim proiect, următorul proiect - „Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova”- a fost negociat în 2006. Valoarea totală a proiectului este de 10, 17 milioane dolari SUA, din care 5 milioane dolari sunt un grant oferit de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare(AID).

Autor: Ministerul Educaţiei

Parteneri