Dirigenție

  Pagina 12 de 13  
Apr 2, 2012

Bine aţi venit la etapa finală a proiectului educaţional “Cel mai deştept”. Proiectul a trecut prin mai multe etape: 1) concursul de desen pentru determinarea emblemei proiectului; 2) înscrierea la concurs; 3) preselecţia pentru determinarea finaliştilor ...

Feb 26, 2012

Idealul educaţional constă în formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii din perspectiva exigenţelor culturale, axiologice, social-economice, ştiinţifice şi politice ale societăţii democratice pentru asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, ...

Feb 23, 2012

Viceministrul educaţiei, Tatiana Potîng, a participat, miercuri, 22 februarie curent, la deschiderea Forumului de idei pedagogice „Dialoguri Chişinăuiene”.

Feb 18, 2012

Scopul lecţiei: - Cultivarea la elevi a sensibilităţii pentru frumos. - Dezvoltarea modului de exprimare a opiniei privitor la importanţa dragostei, ca valoare, pentru autorealizare. Resurse materiale Pentru activitatea frontală: - Pe tablă – ...

Dec 26, 2011

Scopul principal al profesorului constă în: 1) organizarea colectivului de elevi şi stabilirea relaţiilor de cooperare, respect reciproc, stimă şi prietenie; 2) dezvoltarea capacităţilor de creaţie ale elevilor; 3) organizarea timpului liber cu scopul ...

Dec 9, 2011
Autor: Pavel Cerbuşcă,  doctor în pedagogie, grad didactic superior, L.T. „Gaudeamus”, mun. Chişinău

Parteneri