Dirigenție

  Pagina 3 de 13  
Sep 27, 2012

Metodologia dată a fost aplicată în calitate de experiment în anul 2010, în două raioane- pilot: Căușeni și Rîșcani, iar începînd cu 1 ianuarie 2012 în alte nouă raioane (Criuleni, Cantemir, Călărași, Nisporeni, Taraclia, Ștefan-Vodă, Glodeni, Leova, Sîngerei) și în ...

Sep 25, 2012

În total, în acest an de studii, proiectul educaţional “Integrarea socială şi lingvistică a elevilor alolingvi prin extinderea numărului de discipline şcolare studiate în limba română” este implementat în 19 şcoli cu predare în limba rusă ...

Sep 21, 2012

„Visegrad 4 Eastern Partnership” este un program al Fondului Internaţional Visegrad şi are drept scop promovarea reformelor democratice în tările-membre ale Parteneriatului Estic. Bugetul total al programului pentru 2012 este de ca. 1,5 mln Euro şi prevede ...

Sep 21, 2012

Pentru doritorii de a aplica mijloace multimedia în procesul de predare/ învățare vă sugerăm mai multe surse de învățare online. Un exemplu ar fi organizația educațională non-profit Khan Academy (www.khanacademy.org), care oferă elevilor, studenților, ...

Sep 21, 2012

Guvernul R. Slovace, în baza Programului naţional de burse pentru susţinerea mobilităţilor studenţeşti, ale doctoranzilor, cadrelor didactice universitare, cercetătorilor şi artiştilor, oferă în anul academic 2012/2013 (semestrul de vară) cetăţenilor R. Moldova burse ...

Sep 21, 2012

Viceministra educaţiei, Loretta Handrabura a avut o întrevedere cu membrii DGÎTS Rezina, manageri şi profesori ai instituţiilor de învăţămînt din raion. În cadrul întrevederii s-a discutat, în special, despre necesitatea implicării actorilor direcţi, cadre didactice ...

Parteneri