Feb 19, 2014
Un proiect de lecție, in format ppt si fișe.
Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Pîslaru Aliona, profesor de matematică și fizică
Numele, adresa instituției:
gim. Pociumbeni, satul Pociumbeni, rnul Rîșcani

Parteneri