Aug 12, 2014
Pentru anul de studii 2014-2015
Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Porombrica Maia, prof. de matematică și informatică
Numele, adresa instituției:
Liceul Teoretic ”Meșterul Manole”, s. Sălcuța, r. Căușeni

Parteneri