Aug 20, 2014
Fişe pentru lucrul în grup în baza snoavelor populare. Succes!
Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Elena Boboc, învăţătoare, gr. did. I
Numele, adresa instituției:
Liceul Teoretic ”Diomid Gherman”, s. Risipeni, r-l Făleşti

Parteneri