Oct 27, 2014
Conține un set de itemi, pentru verificarea și consolidarea cunoștințelor la l. română.
Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Rusu Liudmila
Numele, adresa instituției:
L.T. Dante Alighieri

Parteneri