Oct 27, 2014
Este o oră de diriginție
Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Băbălău Angela, profesor de matematică, grad didactic Superior
Numele, adresa instituției:
LT Vasile Vasilache

Parteneri