Oct 28, 2014
Lecție interactivă cu prezentare Power Point la tema ”Identificare a esențialului dintr-un text cu caracter istoric”. Sper să fie utilă.
Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Condrea Lilia, profesor de Istorie, grad did. I, master psihopedagogie
Numele, adresa instituției:
Liceul Teoretic Elimul Nou, m. Chisinau

Parteneri