Nov 8, 2014
Evaluare semestrială la matematică în clasa 6, semestru I
Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Zamcov Valentina, profesor de matematică
Numele, adresa instituției:
LT Dante Alighieri, mun. Chișinău

Parteneri