Oct 24, 2011

Exerciţii de dezvoltare a competenţelor comunicative în baza snoavei populare “Boierul şi Păcală”

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Mariana Marin, Şef de catedră, Lector superior universitar, Învăţătoare, gradul didactic I
Numele, adresa instituției:
Liceul Teoretic “George Călinescu”, mun. Chişinău

Parteneri