Oct 24, 2011

Orientări noi privind studierea matematicii în ciclul primar.

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Mariana Marin, Şef de catedră, Lector superior universitar, Învăţătoare, gradul didactic I
Numele, adresa instituției:
mun. CHIŞINĂU, LICEUL TEORETIC “G.CĂLINESCU”

Parteneri