Nov 18, 2011

Curriculumul național la limba și literatura română pentru instituțiile cu limba rusă de instruire, clasele a X-a - a XII-a, 2010.

Aprobat:

- la şedinţa Consiliului Naţional pentru Curriculum, proces-verbal nr. 10 din 21 aprilie 2010;

- prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 244 din 27 aprilie 2010.

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Igor Roșca, administrator biblionline.md
Numele, adresa instituției:
mun. Chișinău

Parteneri