Dec 12, 2011

Competenţa specifică disciplinei:

Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, în contextul unei lumi în continuă schimbare.

Subcompetenţe:

• analiza cadrului legal din Republica Moldova cu referire la stoparea traficului de fiinţe umane şi altor încălcări cu referirea la viaţa şi securitatea cetăţenilor;

• identificarea soluţiilor pentru un mod de viaţă, bazat pe respectarea legii şi a normelor morale ale comunităţii.

Obiectivele lecţiei

La finele lecţiei elevul va fi capabil:

1. să determine caracterul complex al problema eutanasiei în societate;

2. să prezinte argemente pro sau contra despre legalizarea eutanasiei;

3. să propună modalităţi întru soluţionarea problemei eutanasiei, valorificând viaţa pe Pământ. ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Dr. Pavel Cerbuşcă, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
L.T. „Gaudeamus”, mun. Chişinău

Parteneri