Clasa 9
Dec 18, 2011

Portofoliul este un instrument de evaluare complex, integrator, reprezentînd o alternativă viabilă la testele standardizate. Portofoliul include rezultatele relevante obţinute prin celelalte tehnici de evaluare. Aceste rezultate vizează probele orale, scrise şi practice, observarea sistematică a comportamentelor şcolare, proiectul, autoevaluarea, precum şi sarcini specifice fiecărei discipline. Portofoliul este “cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul de la un trimestru la altul, de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul.

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Pavel Cerbușca, doctor în pedagogie, profesor de istorie si educație civică
Numele, adresa instituției:
L.T. „Gaudeamus”, mun. Chişinău

Parteneri