Oct 28, 2011

Se ştie că scrisoarea presupune implicarea unui expeditor şi a unui destinatar. Expeditorul, elevul alcătuieşte un discurs bazat pe o situaţie imaginară ori autentică. În cazul experimentului imaginativ, elevul-expeditor va putea juca rolul unui personaj literar sau al scriitorului. Destinatar poate fi orice elev care va reprezenta personajul literar, părinţii, buneii, verişorii, prietenul, alt elev care va reprezenta scriitorul etc.

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Mariana Marin
Numele, adresa instituției:
or. Chişinău

Parteneri