Dec 18, 2011

În conformitate cu cerinţele Curriculei modernizate, unde un accent deosebit se pune pe legătura interdisciplinară, munca elevilor la una sau mai multe obiecte şcolare poate fi reunită într-un portofoliu de grup sau al clasei. Acesta va avea doua secţiuni: de expunere a materialelor produse şi una de documentare. Pentru secţiunea de expunere, munca fiecarui elev ar trebui plasată într-un cadru separat şi să se realizeze pe câteva postere mari. Aceasta ar trebui să fie realizată astfel, încât să poată fi expusă pe mese separtate, pe pereţii din clasă, standuri sau pe tablă. Materialele produse de elevi, ce urmează a fi expuse pot cuprinde mini-proiecte, desene, scheme, declaraţii, liste cu surse de informare, hârti, grafice, fotografii, lucrari de artă etc. În cadul sectiunii de documentare, fiecare elev ar trebui să aleagă dintre materialele incluse în portofoliul său pe acelea care evidenţiază cel mai bine cercetarea realizată. Nu toate informaţiile trebuie incluse, ci doar acele materialele care reprezintă mostre din cele mai importante şi semnificative. Materialul documentar ar trebui adunat într-o agendă sau o mapă. Se acceptă utilizarea diferitor culori pentru a separa materialele produse după anumite compartimente. Pentru a sistematiza materialele e binevenită realizarea unui cuprins pentru fiecare departament ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Pavel Cerbușca, doctor în pedagogie, profesor de istorie și educație civică, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
L.T. „Gaudeamus”, mun. Chişinău

Parteneri