Dec 20, 2011

Proiect de activitate didactică

Liceul Teoretic „Ion Creangă”, municipiul Chişinău

Profesoara:  Valentina Lungu, grad didactic I

Disciplina Fizica

Clasa a XII-a „B”, profil real

Tipul lecţiei: De comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe.

 

Tema lecţiei: Circuite serie RLC în curent alternativ

 

Obiective operaţionale:

După activitatea didactică elevii vor fi capabili:

            O1  să definească Legea Ohm pentru circuitele serie RLC în curent alternativ;

            O2  să construiască diagrama vectorială a tensiunilor circuitului neramificat al curentului electric alternativ,după o schemă dată;

            O3  să scrie în formă generală formula pentru tensiunea totală a circuitului serie RLC după diagrama vectorială;

            O4  să definească rezistenţa activă şi reactivă;

            O5  să descrie calitativ fenomenul de rezonanţă a tensiunilor.

Resurse

r1 Conţinutul învăţării a fost alcătuit pornind de la obiectivele fixate şi în strânsă concordanţă cu manualul de fizică clasa a XI-a şi prevederile programei şcolare;

r2 Clasa este neomogenă din punct de vedere al capacităţilor de învăţare. Se impune un ritm moderat de parcurgere a sarcinilor stabilite;

r3 Condiţii materiale necesare sunt asigurate de laboratorul de fizică.

Strategii didactice:

            s1 Metode de instruire:conversaţia, explicaţia, experimentul demonstrativ,observarea;

            s2 Materiale : Discul hartl, accesorii, sursă de alimentare, cretă colorată;

            s3 Metodele şi materialele vor fi combinate încât explicaţia fenomenelor sa fie întărită de observaţia directă.

 

Scenariul activităţii didactice 

           ...

 

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Valentina Lungu, profesoară de fizică, grad didactic I
Numele, adresa instituției:
L.T. „Ion Creangă”, mun. Chişinău

Parteneri