Jan 7, 2012

Acest material reprezinta un model de proiect didactic la subiectul: APELE DE SUPRAFAŢĂ ALE AFRICII pentru clasa a VII-a.

PROIECT DIDACTIC

Data:

 • Clasa: VII-a C
 • Obiectul: Geografia continentelor şi oceanelor
 • Subiectul: Apele de suprafaţă ale Africii
 • Tipul lecţiei: de asimilare a noilor cunoştinţe
 • Durata: 45 min
 • Profesor: Soltan Angela
 • Obiectiv de referinţă: caracterizarea particularităţilor generale ale apelor de suprafaţă ale Africii
 • Obiective operaţionale:
 •    01.  Să identifice particularităţile reţelei hidrologice, în baza analizei hărţii fizice a Africii;
 •    02.  Să caracterizeze un rîu şi un lac al Africii, în baza algoritmului;
 •    03.  Să aprecieze importanţa rîurilor şi lacurilor pentru natură şi viaţa omului.
 • Strategii  didactice:

  a) Metode şi tehnici: conversaţia euristică, lucrul cu harta, studierea unui text din manual, explicaţia, analiza Hărţilor tematice, problematizarea, jocul didactic.

   b)  Tipuri de activitate: individuală, în perechi, în grup.

 c) Mijloace didactice: Harta fizică a Africii, Harta bazinelor de scurgere, manualul, surse suplimentare.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Soltan Angela, profesoară de geografie, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT Puhoi, s. Puhoi, r. Ialoveni

Parteneri