Jan 7, 2012

Materialul dat reprezintă un proiect didactic la subiectul COMPLEXE FAUNISTICE pentru clasa a 8-a.

PROIECT  DIDACTIC

 •        Data:
 •  Clasa: VIII-A
 •  Obiectul: Geografia fizică a Republicii Moldova
 •  Subiectul: Complexele  faunistice
 •  Tipul lecţiei: de predare-învăţare
 •  Durata: 45min.
 •  Profesor: Soltan  Angela
 •  Obiective de referinţă: Elevii vor fi capabili: să clasifice lumea animală în funcţie de mediul de viaţă.
 •  Obiective operaţionale:
 •      01.  Să explice noţiunile geografice;
 •      02.  Să clasifice animalele în şase grupe, în baza analizei unui tabel;
 •      03.  Să argumenteze, două-trei adaptări ale animalelor la condiţiile mediului;
 •      04.  Să elaboreze comunicări despre un grup de animale.
 • Ø Strategii  didactice:

   a)  Metode şi tehnici: conversaţia euristică, lucrul cu harta, lucrul cu manualul, explicaţia,  problematizarea.

   b)    Tipuri de activitate: individuală, în perechi, în grup.

   c)    Mijloace didactice: Harta fizică, Harta faunei, imagini, manualul.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Soltan Angela, profesoară de geografie, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT Puhoi, s. Puhoi, r. Ialoveni

Parteneri