Jan 1, 2012

Test de evaluare sumativă la tema: ”Metale”, 2 variante.

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Alina BUGA, profesoară de chimie, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT ”V. Alecsandri”, or. UNGHENI

Parteneri