Jan 1, 2012

Fișă de lucru destinată elevilor la tema: ”Gaze. Legea Avogadro”, tehnica (GPP).

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Alina BUGA, profesoară de chimie, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT ”V. Alecsandri”, or. UNGHENI

Parteneri