Jan 1, 2012

Materialul dat reprezintă un model de TEZĂ SEMESTRIALĂ în clasa a 12-a, profil umanist.

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Soltan Angela, profesoară de geografie, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT Puhoi, s. Puhoi, r. Ialoveni

Parteneri