Jan 9, 2012

Prezentarea reflectă clar transfomările stărilor de agregare a substanțelor: topire-solidificare, evaporare-condensare. Această prezentare am elaborat-o personal pentru prezentare în cadrul unui seminar raional.

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Condur Ina, profesoară fizică-informatică, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
Scoala medie Tigheci, r. Leova

Parteneri