Jan 3, 2012

Prezentare Microsoft Power Point Slide Show, ce conţine materie teoretică şi practică pentru formarea de competenţe la subiectul ,,Elemente de matematici financiare" (clasa a XII-a, profil umanist).

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Orlov Diana, profesoară de matematică
Numele, adresa instituției:
LT ”Mihai Sîrghi”, s. Cioburciu, r. Ştefan Vodă

Parteneri