Jan 3, 2012

Citirea, ca activitate didactică ce are loc în ciclul primar, aduce o contribuţie de prim ordin în formarea la elevi a competenţei ”de a învăţa să înveţi”. Familiarizarea elevilor cu cititul ca unul din principalele instrumente ale muncii de învăţare şi de formare a elevilor este o misiune de prim ordin a învăţătorului din clasele primare. Se poate afirma că întreaga evoluţie a elevilor atît în şcoală, cît şi, apoi, în viaţă, depinde de măsura în care ei şi-au însuşit deprinderea de a citi pînă la nivelul la care aceasta să constituie un mijloc de autoinstruire.

În cadrul activităţilor didactice am observat că de felul în care elevii au însuşit în ciclul primar, şi chiar în primele clase ale acestui ciclu, capacitatea de a citi, depind randamentul şcolar şi prevenirea rămînerii în urmă la învăţătură. De altfel, este un fapt de necontestat că, cel puţin în primele clase ale şcolii "cititorii" buni  sînt, în cele mai multe cazuri, buni şi la celelalte obiecte de studiu. Dimpotrivă, elevii care nu realizează actul cititului la un nivel corespunzător sînt predispuşi insucceselor şi la celelalte discipline şcolare.

Formarea competenţelor de lectură sînt bazate pe citirea, corectă, fluentă, conştientă şi expresivă.

Citirea corectă implică rostirea clară, fără omisiuni, fără adăugiri, substituiri de sunete, fără inversiuni de silabe sau de cuvinte.

La prima etapă a învăţării citirii acord o deosebită atenţie corectitudinii. Pentru a monitoriza acest proces  utilizez Fişele de evidenţă a citirii elevilor.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Darii Natalia, învățătoare clasele primare, grad didactic I
Numele, adresa instituției:
Școala primară ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă

Parteneri