Oct 28, 2011

Efectele formative ale conferinţei de presă/interviului literar: parcursul didactic contribuie la dezvoltarea competenţei lectorale, componenta atitudinală, realizîndu-se intenţia de a formula independent mesajul operei literare; se contribuie la valorificarea operei literare; se reuşeşte valorificarea limbajului operei literare; are loc acceptarea/dezaprobarea unor idei contextuale; se realizează contrazicerea ca formă de manifestare a atitudinii; are loc raportarea emoţional-afectivă faţă de opera literară.

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Mariana Marin
Numele, adresa instituției:
or. Chişinău

Parteneri