Jan 23, 2012
Test fulger în două variante la conținutul "Hidrogenul. Proprietăți fizice. Proprietăți chimice".   
Timp de lucru 10 minute 

Evaluare fulger                                                                                                     

Tema: “Hidrogenul. Proprietăți fizice. Proprietăți chimice”                            Varianta – I

 

1. Hidrogenul este în apă:

a)  solubil  b) insolubil   c) puţin solubil în apă   d) foarte bine solubil în apă

2. Hidrogenul poate fi captat, prin:

a)  dezlocuirea apei  b) dezlocuirea aerului   c) dezlocuirea apei şi aerului   d) nu poate fi dezlocuit

3. Completaţi şi egalaţi ecuaţiile reacţiilor:

N2 + H2

Ca + H2

H2 + Br2

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Alina BUGA, doctor în pedagogie, profesor de chimie, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT ”V. Alecsandri”, or. Ungheni

Parteneri