Jan 23, 2012
Fișă de lucru destinată elevilor pentru consolidarea cunoștințelor la tema "Hidrogenul".

APLICAŢII LA  TEMA „HIDROGENUL”

 

 1. Asociază fiecărei utilizări a hidrogenului din coloana A una sau mai multe proprietăţi care stă (stau) la baza acesteia, reprezentate din coloana B:

A

B

1) Umplerea baloanelor meteorologice

a) Îşi manifestă caracterul reducător în reacţie cu unii oxizi de metal

2) Combustibil pentru rachete

b) Se dizolvă uţor în unele metale încălzite

3) Obţinerea margarinei

c) Se lichefiază la temperaturi  foarte scăzute

4) Obţinerea metalelor în stare pură

d) Reacţionează cu azotul la temperatură şi presiune, în prezenţă de catalizatori

5) Sinteza amoniacului

e) Are o densitate de 14,4 ori mai mică decît a aerului

6) Tăierea şi sudarea metalelor (flacăra oxihidrică)

f) Participă la reacţia de ardere

7) Obţinerea unor temperaturi foarte scăzute

 

 

 

 

 

 

2.  Prin reacţia unui mol de hidrogen cu azotul, rezultă:

a) un mol de amoniac; b) 0,67 moli de amoniac; c) 0,33 moli de amoniac; d) 2 moli de amoniac.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Alina BUGA, doctor în pedagogie, profesor de chimie, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT ”V. Alecsandri”, or. Ungheni

Parteneri