Jan 25, 2012

Test de evaluare curenta pentru clasa a 7 - a, pentru evaluarea competentelor: sa stabileasca legatura dintre pozitia elementului in TPE, denumirea si simbolul chimic; sa utilizeze TPE pentru identificarea informatiei despre elemente; sa scrie corect simbolurile chimice; sa identifice informatie cu referire la elementele chimice.


Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Alina BUGA, doctor în pedagogie, profesor de chimie, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT ”V. Alecsandri”, or. Ungheni

Parteneri