Jan 25, 2012

Fisa de lucru

Evaluarea cunostintelor sumative dobindite pe parcursul studierii chimiei in cl. 7-a.


Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Alina BUGA, doctor în pedagogie, profesor de chimie, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT ”V. Alecsandri”, or. Ungheni

Parteneri