Oct 28, 2011

Momentul de lectură în clasele respective s-a organizat pe parcursul a zece zile. Fiecare elev, fiind antrenat în lectură, zilnic trebuia să-şi împărtăşească impresiile vizavi de aceasta. Astfel, elevii claselor a IV-a şi a IX-a şi-au înregistrat impresiile în Calendarul de lectură şi atitudine; iar clasa a XII-a – în Jurnalul de lectură şi atitudine.

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Mariana Marin
Numele, adresa instituției:
or. Chişinău

Parteneri