Jan 9, 2012

Testul pentru Teza semestrială (de iarnă) la geografie, clasa a XII-a, profil umanist, anul de studii 2011 - 2012.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Catan Sergiu, profesor de geografie, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT «Pro Succes», mun. Chisinau

Parteneri