Jan 26, 2012
Cît timp acordăm din lecţie pentru explicarea temelor de acasă? Cît timp acordăm din lecţie pentru verificarea cantitativă sau calitativă a temelor pentru acasă? Cît cerem copiilor să lucreze acasă? Care este raportul dintre activitatea în clasă şi cea propusă acasă? Ce tehnici se utilizează şi în ce măsură reuşeşte învăţătorul să verifice calitativ tema pentru acasă? Care este calitatea temelor propuse pentru învăţarea orală? Ce aşteptăm de la elev atunci cînd efectuează tema: lucru independent sau implicare nemijlocită a părintelui?
Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Mariana Marin
Numele, adresa instituției:
or. Chişinău

Parteneri