Jan 23, 2012

Lecție publică.                                        PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Chimia

Profesor: Alina BUGA, dr., grad didactic superior, LT „V. Alecsandri”, Ungheni

Clasa a VIII-a, treapta gimnazială                                                               Data: 06 aprilie 2011

 

Tema: Electroconductibilitatea soluţiilor. Disociaţia electrolitică

 

Tipul lecţiei: Lecţie de formare a competenţelor (LFC) de a dobîndi cunoştinţe

Coordonata funcţională:
Condiţii prealabile :
 - elevii au cunoştinţe despre speciile chimice ioni, oxizi, acizi, baze, săruri;
-  elevii au deprinderi de a rezolva problema cu concentraţia procentuală;
- elevii cunosc noţiunea de curent electric din cursul şcolar de fizică.

 

Subcompetenţe
Elevul/eleva va fi capabil/capabilă:
SC1
SC2
SC3
să definească noţiunea de electrolit/neelectrolit, disociere electrolitică, electrolit tare/electrolit slab, reacţii ionice;
să compare electroconductibilitatea electrică a substanţelor;
să separe substanţele în electroliţi tari/slabi după intensitatea luminii becului în soluţiile lor;
SC4
să observe şi să comenteze experimentul virtual;
SC5
să scrie şi să citească ecuaţia de disociere electrolitică.

 

Obiective operaţionale
a) cognitive
b) metodologice
c) atitudinale
 
să determine noţiunile de electrolit/neelectrolit;
să identifice rolul apei în procesul de disociaţie electrolitică;
să deducă importanţa procesului de disociaţie electrolitică în viaţa cotidiană.

 

◘ Coordonata structurală:

          ...

Coordonata operaţională:

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Alina BUGA, doctor în pedagogie, profesor de chimie, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT ”V. Alecsandri”, or. Ungheni

Parteneri