Jan 23, 2012

FIŞĂ DE LUCRU

Clasa a 8-a

Clasificarea substanţelor anorganice

 A - 1. Din ionii corespunzători alcătuiţi formulele sărurilor şi  completaţi  tabelul. Specificaţi după tabelul solubilităţii substanţelor în apă care săruri sunt solubile /insolubile în apă?

 

Cationi
Anioni
K+
Na+
Ca2+
Ag+
Cl-
       
SO42-
   
 
 
CO32-
   
 
 
PO43-
   
 
 

 

 A-2. Selectaţi din şirul dat bazele şi  completaţi  tabelul clasificîndu-le în baze solubile şi baze insolubile:

Şirul: FeCl2; NaOH; Cu(OH)2; ZnSO4; HSO4 ; Al(OH)3; HCl;

KOH; H2CO3; LiOH ;Fe(OH)3.

                                             BAZE
Solubile
Insolubile
   
   
   

           ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Alina BUGA, doctor în pedagogie, profesor de chimie, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT ”V. Alecsandri”, or. Ungheni

Parteneri