Jan 20, 2012

FIŞĂ DE LUCRU                                    

 ACIZII                                                                                                                    Clasa 8-a

 

A-1. Indică grupele de metale care pot interacţiona cu acidul clorhidric:

a) Na, Ba, Ag    b) Fe, Ca, Ni     c) Al, Mg, Zn     d) Pb, Cr, Cu.

Alcătuieşte ecuaţiile reacţiilor.

A-2. Scrie ecuaţiile reacţiilor, care pot fi realizate între:

a)      Acid azotic şi oxid de fer (II)

b)      Acid clorhidric şi oxid de fosfor (V)

c)      Acid sulfuric şi oxid de crom (VI)

d)     Acid silicic şi hidroxid de potasiu

e)      Acid sulfhidric şi hidroxid de sodiu

f)       Acid azotic şi hidroxid de aluminiu

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Alina BUGA, doctor în pedagogie, profesor de chimie, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT ”V. Alecsandri”, or. Ungheni

Parteneri