Clasa 9
Jan 26, 2012

Materialul este destinat elevilor care studiaza Disciplina Educaţie Civică.

Acest caiet are menirea de a ajuta elevul să se afirme în condiţii de schimbare. Realizând sarcinile propuse elevul va demonstra creativitatea şi nivelul de inteligenţă, iniţiativa şi originalitatea, precum şi gradul de responsabilitate în calitate de cetăţean activ al ţării. Participând în diverse activităţi elevii vor putea contribui la democratizarea societăţii şi în consecinţă la crearea unui mediu favorabil dezvoltării sale.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Cerbușca Pavel, doctor în pedagogie, profesor de istorie și educație civică
Numele, adresa instituției:
LT ”Gaudeamus”, mun. Chișinău

Parteneri